Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 53261 63673
EE E-knihy 0 0
99 [99] 0 0
ST Staré tlače 0 0
KN Knihy 48225 58726 24.06.2022
MP [MP] 0 0
AK Príväzky 4961 0 24.09.2021
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 75 4947 27.06.2022
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0