Skip to main content

Ročné štatistiky: Súhrnné štatistiky: 2021

Vyhľadávanie Prístupy Štatistiky prihlásení
Mesiac V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko
Január 0 1 1 0 4 4 0 0 0
Február 0 33 33 0 27 27 0 0 0
Marec 0 19 19 0 19 19 0 0 0
Apríl 0 27 27 0 15 15 0 0 0
Máj 0 14 14 0 9 9 0 0 0
Jún 0 5 5 0 6 6 0 0 0
Júl 0 34 34 0 10 10 0 0 0
August 0 36 36 0 15 15 0 0 0
September 0 21 21 0 16 16 0 0 0
Október 0 12 12 0 16 16 0 0 0
November 0 62 62 0 21 21 0 0 0
December 0 13 13 0 15 15 0 0 0
Súhrnne celkom 0 277 277 0 173 173 0 0 0

Najhľadanejší