Skip to main content

Ročné štatistiky: Súhrnné štatistiky: 2022

Vyhľadávanie Prístupy Štatistiky prihlásení
Mesiac V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko
Január 0 36 36 0 13 13 0 0 0
Február 0 13 13 0 15 15 0 0 0
Marec 0 33 33 0 15 15 0 0 0
Apríl 0 6 6 0 10 10 0 0 0
Máj 0 23 23 0 22 22 0 0 0
Jún 0 16 16 0 8 8 0 0 0
Júl 0 1 1 0 2 2 0 0 0
Súhrnne celkom 0 128 128 0 85 85 0 0 0

Najhľadanejší