Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 5947 6347
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 5947 6347 23.05.2022
MP [MP] 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 0 0
HU Hudobniny 0 0

Najhľadanejší