Skip to main content

Ročné štatistiky: Súhrnné štatistiky: 2022

Vyhľadávanie Prístupy Štatistiky prihlásení
Mesiac V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko
Január 0 51 51 0 250 250 0 1 1
Február 0 34 34 0 225 225 0 1 1
Marec 0 83 83 0 282 282 0 4 4
Apríl 0 28 28 0 224 224 0 0 0
Máj 0 44 44 0 246 246 0 0 0
Jún 0 38 38 0 215 215 0 0 0
Súhrnne celkom 0 278 278 0 1442 1442 0 6 6